Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Zpravodajské zabezpečení AČR 2019

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Konference Zpravodajské zabezpečení AČR 2019

Počet shlédnutí: 1686

​2.12.2019 • Ve dnech 13. – 14. listopadu uspořádala Katedra zpravodajského zabezpečení ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím a Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany konferenci Zpravodajské zabezpečení AČR 2019. Tématem konference byla „Reflexe vývoje bezpečnostního prostředí v kontextu výstavby schopností zpravodajských orgánů". Uspořádání konference podpořily společnosti ERA a.s., URC Systems, spol. s r.o., a JISR Institute, a.s.

Odbornými gestory konference byl ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Jan Beroun a ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany plukovník gšt. Ing. Vladimír Lang. Mezi celkem osmdesáti pozvanými příslušníky rezortu obrany byl také velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací brigádní generál Ing. Miroslav Feix, M.S., významní specialisté z řad odborné komunity, akademičtí pracovníci Univerzity obrany v Brně a studenti 4. a 5. ročníků studijních modulů Management informačních zdrojů, Velitel průzkumných jednotek, Radiolokace a elektronický boj a Geografické a meteorologické zpravodajství. 

V průběhu prvního konference byly předneseny referáty k vybraným hrozbám pro bezpečnost České republiky, fenoménu hybridních hrozeb, kosmickému obrazovému průzkumu, ozbrojeným silám Ruské federace, čínským ambicím v oblasti západního Pacifiku a vztahu Saúdské Arábii a Íránu. Referáty zakončil svým vystoupením ředitel Vojenského zpravodajství, kterému byla za mimořádný podíl na vzniku katedry a odbornou podporu její činnosti udělena pamětní mince Katedry zpravodajského zabezpečení poř. č. 011. V rámci neformálního setkání účastníků konference byla ředitelem Vojenského zpravodajství pokřtěna kniha vedoucího katedry plukovníka gšt. Mgr. Ing. Libora Kutěje, Ph.D., s názvem „Vojenská diplomacie jako zdrojová součást HUMINT".

Referáty druhého dne konference byly zaměřeny na bojovou činnost v elektromagnetickém prostředí a výstavbu kybernetických sil AČR. Závěrečné téma bylo věnováno koncepci zpravodajského zabezpečení AČR přednesené plukovníkem Pavlem Nakládalem, zastupujícím ředitelem Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO.

Konference Zpravodajského zabezpečení AČR 2019, která byla s ohledem na tematický charakter přístupná pouze pozvaným osobám z řad odborné komunity, beze zbytku naplnila očekávaný cíl. Vystoupením přednášejících a aktivním zapojením účastníků byla vedena diskuze k problematice percepce aktuálních bezpečnostních hrozeb s rozhodujícím vlivem na výstavbu schopností zpravodajských orgánů na všech úrovních velení a řízení, k představené Koncepci rozvoje zpravodajského zabezpečení AČR, ke schopnostem nově vystavěného Velitelství kybernetických a informačních sil i k předaným informacím o aktuálních změnách v přístupu zpravodajského zabezpečení AČR k oblasti elektromagnetického prostředí. Organizující Katedra zpravodajského zabezpečení současně reflektovala požadavek Vojenského zpravodajství a Velitelství kybernetických a informačních sil k uspořádání workshopu k problematice zvládání hrozeb v kybernetickém prostředí, který je předběžně plánován na podzim příštího kalendářního roku. 


Autor: Tibor Palasiewicz  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa